เมนูหลัก
อาคารใหม่ ครุศาสตร์ฯ
ภาพจำลอง อาคารใหม่
แบบสำรวจความต้องการอาคารใหม่
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้อาคารเรียนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ข่าวเด่นประเด็นร้อน
ข่าวรับสมัครนักศึกษา
ข่าวคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ข่าวอบรม-สัมมนา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ภาพกิจกรรม
ภาควิชา
ส่วนบริหารงานทั่วไป
สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม
สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
จำนวนผู้เข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday262
mod_vvisit_counterYesterday356
mod_vvisit_counterThis week1859
mod_vvisit_counterThis month6622
 
บุคลากรสาขาวิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์

ผศ.สรียา  ทับทัน
Asst. Prof. Sareeya Thabthan
ประธานสาขาวิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์
ห้องพัก : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์
โทรศัพท์สายใน : 3761

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

คณาจารย์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

Image

ผศ.ประสิทธิศักดิ์ ศิริจารุภัทร
MR. PRASITTISAK      SIRIJARUPAT   
Assistant Professor   
ห้องพัก : D104 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
โทรศัพท์สายใน : 3759


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

อาจารย์ภาณุวัฒน์ จุทอง
MR.PHANUWATTA  JUTHORNG
Instructor   
ห้องพัก : D107 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
โทรศัพท์สายใน : 3761


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

 

คณาจารย์แผนกมนุษย์ศาสตร์

ผศ.ดร.อำนาจ ตั้งเจริญชัย
MR.AMNART      TUNGJAROENCHAI
Assistant Professor, Ph.D.
ห้องพัก : D107 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
โทรศัพท์สายใน : 3761


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

ดร.ชัยสิทธิ์ ทองบริสุทธิ์
MR.CHAYASIT   THONGBORISUT   Instructor, Ph.D.
ห้องพัก : D107 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
โทรศัพท์สายใน : 3761


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

ผศ.ศรุต ราชบุรี
MR.SARUT RATCHBURI   
Assistant Professor
ห้องพัก : D204 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
โทรศัพท์สายใน :


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

อาจารย์สุรชัย ฐานสโร
MR.SURACHAI     THANASARO   Instructor   
ห้องพัก : D107 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
โทรศัพท์สายใน : 3761


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

อาจารย์ชัยยุทธ์ เจริญพิพัฒนสุข
MR.CHAIYUT      CHAROENPIPATANASUK
Instructor
ห้องพัก : D107 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
โทรศัพท์สายใน : 3761


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

อาจารย์ชุติมา ไวยสุระสิงห์
MRS.CHUTIMA     WAISURASINGHA   Instructor
ห้องพัก : D105 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
โทรศัพท์สายใน : 3762


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

ผ.ศ.จันจิรา   จันทร์เจริญสุข
MRS.JANJIRA     JANCHAROENSUK   Assistant Professor      
ห้องพัก : ค.208
โทรศัพท์สายใน : 3705


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

ผ.ศ.สรียา     ทับทัน
MISS.SAREEYA     THABTHAN    
Assistant Professor      
ห้องพัก : ค.241   
โทรศัพท์สายใน : 6081


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

อาจารย์พนิดา จันทรกรานต์
MISS.PANIDA       JANTARAGRANT   Instructor   
ห้องพัก : D106 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
โทรศัพท์สายใน : 3760


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

คณาจารย์กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

Image

รศ.ดร.ภัทรพร ธรรมประดิษฐ์
MRS.PATTARAPORN  THAMPRADIT    Associate Professor, Ph.D.
ห้องพัก : D106 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
โทรศัพท์สายใน : 3760


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

รศ.พรทิพย์ ไวแสง    
 MISS.PORNTIP      WAISANG   
Associate Professor   
ห้องพัก : ค.207
โทรศัพท์สายใน : 3708-9


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์
MRS. JIRAPA  VITAYAPIRAK    Associate Professor, Ph.D.   
ห้องพัก : ค.206
โทรศัพท์สายใน : 3710


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

ผศ.ดร.จิราภรณ์ อินทราไสย 
 MISS.JIRAPORN      INTRASAI    

Assistant Professor, Ph.D.
ห้องพัก : ค.207
โทรศัพท์สายใน : 3708-9


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

ผศ.อุมาพร อุไรสกุล
MISS    UMAPORN      URAISAKUL    Assistant Professor
ห้องพัก : ค.207
โทรศัพท์สายใน : 3708-9


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

ผศ.อรษา ร้อยแก้ว
MISS.ORASA      ROYKHAEW   
Assistant Professor
ห้องพัก : ค.206
โทรศัพท์สายใน : 3710


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

ร.ศ.ปรียาภา    จิตต์บุญ
MISS.PREEYAPA    JIDBOON   
Associate Professor
ห้องพัก : ค.209   
โทรศัพท์สายใน : 3706


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

อาจารย์มณฑา    พลรักษ์
MISS.MONTHA    POLRAK   
Instructor
ห้องพัก : ค.206
โทรศัพท์สายใน : 3710


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

อาจารย์รุจิรา สุวรรณน้อย
MISS.RUJIRA       SUWANNOY   
(ลาศึกษาต่อ)  
ห้องพัก : ค.206
โทรศัพท์สายใน : 3710


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

อาจารย์ดวงใจ วสุเพ็ญ
MRS.DUANGJAI      WASUPAN   
Instructor   
ห้องพัก : ค.209
โทรศัพท์สายใน : 3706 ค.209 


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

ผศ.นวลพรรณ สุบรรณรัตน์
MISS.NUANPAN      SUBANRAT   
Assistant Professor
ห้องพัก : ค.209
โทรศัพท์สายใน : 3706


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

ดร.พัชรี เมืองนาคิน
 MISS.PATCHREE      MUANGNAKIN    Instructor, Ph.D.   
ห้องพัก : ค.206
โทรศัพท์สายใน : 3710


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
 
Image

อาจารย์ฐปนีย์ เขมานุวงศ์

MISS.THAPANEE    KHEMANUWONG
       Lecturer
ห้องพัก : D104 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
โทรศัพท์สายใน : 3759

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
Image

ดร.อำภาพรรณ ตันตินาครกูล

MISS.AMPAPAN      TANTINAKHONGUL
Instructor, Ph.D.      
         Lecturer
ห้องพัก : ค.206
โทรศัพท์สายใน : 3710


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

อาจารย์จาริณี จันทร์ศรี
MISS.CHARINEE      CHANSRI   
Instructor    (ลาศึกษาต่อ)
ห้องพัก : D104 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
โทรศัพท์สายใน : 3759


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

อาจารย์ดวงพร จริจิตไพบูลย์
MISS.DUANGPORN     JARIJITPAIBUL    Instructor   
ห้องพัก : ค.208
โทรศัพท์สายใน : 3705


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

อาจารย์นภาลัย ยิ้มเสมอ
MISS.NAPALAI          YIMSAMOE   
Instructor   
ห้องพัก : D204 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
โทรศัพท์สายใน : -


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

อาจารย์ธัญญา มีชัย
MISS.TANYA      MEECHAI   
Instructor
ห้องพัก : D105 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
โทรศัพท์สายใน : 3762


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

อาจารย์อตินุช ปิ่นเงิน
MISS.ATINUCH       PIN-NGERN
Instructor
ห้องพัก : ค.209
โทรศัพท์สายใน : 3706


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

อาจารย์พิริยาพร อ่วมพิทยา
MRS.PIRIYAPORN UAMPITTAYA   
Instructor
ห้องพัก : ค.208
โทรศัพท์สายใน : 3705


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

อาจารย์ณกรณ์ บุญฤทธิ์
MR.NAGRON BUNYARIT   
Instructor   
ห้องพัก : D104 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
โทรศัพท์สายใน : 3759


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

อาจารย์กานต์พจี รัตนแสง
MISS.KANPAJEE    RATTANASAENG    Instructor   
ห้องพัก : ค.207
โทรศัพท์สายใน :3708-9


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

อาจารย์ไท สันต
MR.THAI    SANTA    Instructor
ห้องพัก : ค.207   
โทรศัพท์สายใน :3708-9


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

อาจารย์นันทิยา สุวรรณ
MISS.NANTEYA    SUWAN   
Instructor
ห้องพัก : ค.207  
โทรศัพท์สายใน : 3708-9


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

อาจารย์ปิยนุช ตรีสัตญาณมุณี
MISS.PIYANUD TREESATTAYANMUNEE
Instructor   
ห้องพัก : ค.207  โทรศัพท์สายใน :3708-9


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

อาจารย์ธนัสนี จิตต์พานิชย์
MISS.TANASSANEE  JITPANICH
Instructor   
ห้องพัก : D105 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
โทรศัพท์สายใน :3765


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

 

คณาจารย์กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น

Image

ผศ.นิดา ลาภศรีสวัสดิ์
MISS.NIDA      LARPSRISAWAD   
Assistant Professor  
ห้องพัก : ค.210
โทรศัพท์สายใน : 3711


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

อาจารย์พัชรพรรณ    โกศัลวัฒน์  MISS.PATCHARPAN   KOSALAWAT
Instructor
ห้องพัก : ค.210    
โทรศัพท์สายใน : 3711


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

อาจารย์ชญานุตม์ พัฒนสุวรรณ
MISS.CHAYANUTE    PATTANASUWAN
Instructor
ห้องพัก : ค.210
โทรศัพท์สายใน : 3711


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

อาจารย์นัทธมน ตั้งบุญธินา
MISS.NATTAMON    TANGBOONTINA 
Instructor
ห้องพัก : ค.210
โทรศัพท์สายใน : 3711


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

MR.TAKAHIRO   KASAKURA   Instructor
ห้องพัก : ค.210
โทรศัพท์สายใน : 3711   


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

อาจารย์นัทธมน ตั้งบุญธินา
MISS.NATTAMON    TANGBOONTINA 
Instructor
ห้องพัก : ค.210
โทรศัพท์สายใน : 3711


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

อาจารย์ฟูมิยาซุ มาเอะโนะ
MR.FUMIYASU    MAENO   
Instructor
ห้องพัก : ค.210
โทรศัพท์สายใน : 3711


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it    
Image

MISS.YUKI  KIMURA  
Instructor
ห้องพัก : ค.210
โทรศัพท์สายใน : 3711


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไปสาขาวิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์

Image

นางสาววิรัช พุ่มเจริญ
MISS.WIRUCH    PUMJAREAN
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องพัก : ค.239
โทรศัพท์สายตรง : 02-3264321
โทรศัพท์สายใน : 3707

 


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

นางสาวรัตนา แสงจันทร์
MISS.RATTANA    SANGJUN   
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องพัก : ค.239
โทรศัพท์สายตรง : 02-3264321
โทรศัพท์สายใน : 3707

 


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

นางสาวศุทธภา จันทร์ปลั่ง
MISS.SUTTAPA    CHANPLANG
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องพัก : ค.239
โทรศัพท์สายตรง : 02-3264321
โทรศัพท์สายใน : 3707

 


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

นางสาวดารณี สลามเต๊ะ
MISS.DARANEE    SALAMTEH
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องพัก : ค.239
โทรศัพท์สายตรง : 02-3264321
โทรศัพท์สายใน : 3707

 


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it    
 
Image

นางสาวสุจินดา สุกใส
MISS.SUJINDA   SUKSAI
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องพัก : D101 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
โทรศัพท์สายใน : 3756

 


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

นายอาณัติ นิลขาว

MR.ARNATTE    NILKHAO   
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ห้องพัก : ค.201    โทรศัพท์สายใน : 6086

 


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

 

 
 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า่คุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
โทรศัพท์ 02-3298000 ต่อ 3689, 3723    โทรสาร 02-3298435