เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
ส่วนสนับสนุนวิชาการ
ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม
ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร
ภาควิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ระบบสารสนเทศ
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ระบบประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์
วารสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ข่าวเด่นประเด็นร้อน
ข่าวรับสมัครนักศึกษา
ข่าวคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ข่าวอบรม-สัมมนา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ภาพกิจกรรม
เว็บลิงก์
เว็บลิงก์
จำนวนผู้เข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday140
mod_vvisit_counterYesterday238
mod_vvisit_counterThis week1072
mod_vvisit_counterThis month140
 
บุคลากรภาควิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์

รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์

Assoc. Prof.Dr.JIRAPA  VITAYAPIRAK

หัวหน้าภาควิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์
ห้องพัก : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์
โทรศัพท์สายใน : 3761

E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

คณาจารย์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

Image

ผศ.ประสิทธิศักดิ์ ศิริจารุภัทร
Asst. Prof.PRASITTISAK      SIRIJARUPAT   
ห้องพัก : D104 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
โทรศัพท์สายใน : 3759


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

อาจารย์ภาณุวัฒน์ จุทอง
Instructor.    PHANUWATTA  JUTHORNG
ห้องพัก : D107 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
โทรศัพท์สายใน : 3761


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

 

คณาจารย์แผนกมนุษย์ศาสตร์

ผศ.ดร.อำนาจ ตั้งเจริญชัย
Asst. Prof.Dr.AMNART      TUNGJAROENCHAI
ห้องพัก : D107 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
โทรศัพท์สายใน : 3761


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

ดร.ชัยสิทธิ์ ทองบริสุทธิ์
Dr.CHAYASIT   THONGBORISUT
ห้องพัก : D107 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
โทรศัพท์สายใน : 3761


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

ผศ.ศรุต ราชบุรี
Asst. Prof.SARUT RATCHBURI   
ห้องพัก : D204 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
โทรศัพท์สายใน :


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

อาจารย์สุรชัย ฐานสโร
Instructor.SURACHAI     THANASARO    
ห้องพัก : D107 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
โทรศัพท์สายใน : 3761


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

อาจารย์ชัยยุทธ์ เจริญพิพัฒนสุข
Instructor.CHAIYUT      CHAROENPIPATANASUK
ห้องพัก : D107 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
โทรศัพท์สายใน : 3761


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

อาจารย์ชุติมา ไวยสุระสิงห์
Instructor.CHUTIMA     WAISURASINGHA  
ห้องพัก : D105 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
โทรศัพท์สายใน : 3762


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

ผศ.จันจิรา จันทร์เจริญสุข
Asst. Prof.JANJIRA     JANCHAROENSUK       
ห้องพัก : ค.208
โทรศัพท์สายใน : 3705


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

ผศ.สรียา   ทับทัน
Asst. Prof.SAREEYA     THABTHAN    
ห้องพัก : ค.241   
โทรศัพท์สายใน : 6081


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

อาจารย์พนิดา จันทรกรานต์
Instructor.PANIDA       JANTARAGRANT      
ห้องพัก : D106 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
โทรศัพท์สายใน : 3760


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

คณาจารย์กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

Image

รศ.ดร.ภัทรพร ธรรมประดิษฐ์
Assoc. Prof.Dr.PATTARAPORN  THAMPRADIT   
ห้องพัก : D106 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
โทรศัพท์สายใน : 3760


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

รศ.พรทิพย์ ไวแสง    
Assoc. Prof.PORNTIP      WAISANG   
ห้องพัก : ค.207
โทรศัพท์สายใน : 3708-9


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์
Assoc. Prof.Dr.JIRAPA  VITAYAPIRAK   
ห้องพัก : ค.206
โทรศัพท์สายใน : 3710


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

ผศ.ดร.จิราภรณ์ อินทราไสย 
  Asst. Prof.Dr.JIRAPORN      INTRASAI .
ห้องพัก : ค.207
โทรศัพท์สายใน : 3708-9


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

ผศ.อุมาพร อุไรสกุล
Asst. Prof. UMAPORN      URAISAKUL
ห้องพัก : ค.207
โทรศัพท์สายใน : 3708-9


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

ผศ.อรษา ร้อยแก้ว
Asst. Prof.ORASA      ROYKHAEW  
ห้องพัก : ค.206
โทรศัพท์สายใน : 3710


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

รศ.ปรียาภา จิตต์บุญ
Assoc. Prof.PREEYAPA    JIDBOON   
ห้องพัก : ค.209   
โทรศัพท์สายใน : 3706


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

อาจารย์มณฑา  พลรักษ์
Instructor.MONTHA    POLRAK   
ห้องพัก : ค.206
โทรศัพท์สายใน : 3710


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

อาจารย์รุจิรา สุวรรณน้อย
Instructor.RUJIRA       SUWANNOY   
(ลาศึกษาต่อ)  
ห้องพัก : ค.206
โทรศัพท์สายใน : 3710


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

อาจารย์ดวงใจ วสุเพ็ญ
Instructor.DUANGJAI      WASUPAN   
ห้องพัก : ค.209
โทรศัพท์สายใน : 3706 ค.209 


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

ผศ.นวลพรรณ สุบรรณรัตน์
Asst. Prof.NUANPAN      SUBANRAT   
ห้องพัก : ค.209
โทรศัพท์สายใน : 3706


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

ดร.พัชรี เมืองนาคิน
  Dr.PATCHREE      MUANGNAKIN    
ห้องพัก : ค.206
โทรศัพท์สายใน : 3710


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
 
Image

อาจารย์ฐปนีย์ เขมานุวงศ์

Instructor.THAPANEE    KHEMANUWONG
ห้องพัก : D104 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
โทรศัพท์สายใน : 3759

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
Image

ดร.อำภาพรรณ ตันตินาครกูล

Dr.AMPAPAN      TANTINAKHONGUL
ห้องพัก : ค.206
โทรศัพท์สายใน : 3710


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

อาจารย์จาริณี จันทร์ศรี
Instructor.CHARINEE      CHANSRI
(ลาศึกษาต่อ)
ห้องพัก : D104 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
โทรศัพท์สายใน : 3759


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

อาจารย์ดวงพร จริจิตไพบูลย์
Instructor.DUANGPORN     JARIJITPAIBUL 

 
ห้องพัก : ค.208
โทรศัพท์สายใน : 3705


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

อาจารย์นภาลัย มีลา
Instructor.NAPALAI          MEELA 
ห้องพัก : D204 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
โทรศัพท์สายใน : -


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

อาจารย์ธัญญา มีชัย
Instructor.TANYA      MEECHAI 
ห้องพัก : D105 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
โทรศัพท์สายใน : 3762


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

อาจารย์อตินุช ปิ่นเงิน
Instructor.ATINUCH       PIN-NGERN
ห้องพัก : ค.209
โทรศัพท์สายใน : 3706


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

อาจารย์พิริยาพร อ่วมพิทยา
Instructor.PIRIYAPORN UAMPITTAYA 
ห้องพัก : ค.208
โทรศัพท์สายใน : 3705


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

อาจารย์ณกรณ์ บุญฤทธิ์
Instructor.NAGRON BUNYARIT   
ห้องพัก : D104 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
โทรศัพท์สายใน : 3759


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

อาจารย์กานต์พจี รัตนแสง
Instructor.KANPAJEE    RATTANASAENG  
ห้องพัก : ค.207
โทรศัพท์สายใน :3708-9


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

อาจารย์ไท สันต
Instructor.THAI    SANTA


ห้องพัก : ค.207   
โทรศัพท์สายใน :3708-9


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

อาจารย์นันทิยา สุวรรณ
Instructor.NANTEYA    SUWAN   
ห้องพัก : ค.207  
โทรศัพท์สายใน : 3708-9


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

อาจารย์ปิยนุช ตรีสัตญาณมุณี
Instructor.PIYANUD TREESATTAYANMUNEE
   
ห้องพัก : ค.207  โทรศัพท์สายใน :3708-9


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

อาจารย์ธนัสนี จิตต์พานิชย์
Instructor.TANASSANEE  JITPANICH
   
ห้องพัก : D105 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
โทรศัพท์สายใน :3765


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

 

คณาจารย์กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น

Image

ผศ.นิดา ลาภศรีสวัสดิ์
Asst. Prof.NIDA      LARPSRISAWAD  

ห้องพัก : ค.210
โทรศัพท์สายใน : 3711


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

อาจารย์พัชรพรรณ โกศัลวัฒน์  Instructor.PATCHARAPAN   KOSALAWAT

ห้องพัก : ค.210    
โทรศัพท์สายใน : 3711


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

อาจารย์ชญานุตม์ พัฒนสุวรรณ
Instructor.CHAYANUTE    PATTANASUWAN

ห้องพัก : ค.210
โทรศัพท์สายใน : 3711


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

Instructor.YUKI  KIMURA   

ห้องพัก : ค.210
โทรศัพท์สายใน : 3711


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

Instructor.TAKAHIRO   KASAKURA  


ห้องพัก : ค.210
โทรศัพท์สายใน : 3711   


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
 

  

 

   

 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไปภาควิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์

Image

นางสาววิรัช พุ่มเจริญ
MISS.WIRUCH    PUMJAREAN
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องพัก : ค.239
โทรศัพท์สายตรง : 02-3264321
โทรศัพท์สายใน : 3707

 


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

นางสาวรัตนา แสงจันทร์
MISS.RATTANA    SANGJUN   
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องพัก : ค.239
โทรศัพท์สายตรง : 02-3264321
โทรศัพท์สายใน : 3707

 


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

นางสาวศุทธภา จันทร์ปลั่ง
MISS.SUTTAPA    CHANPLANG
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องพัก : ค.239
โทรศัพท์สายตรง : 02-3264321
โทรศัพท์สายใน : 3707

 


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

นางสาวดารณี สลามเต๊ะ
MISS.DARANEE    SALAMTEH
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องพัก : ค.239
โทรศัพท์สายตรง : 02-3264321
โทรศัพท์สายใน : 3707

 


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it    
 
Image

นางสาวสุจินดา สุกใส
MISS.SUJINDA   SUKSAI
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องพัก : D101 อาคารสมเด็จพระเทพฯ
โทรศัพท์สายใน : 3756

 


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Image

นายอาณัติ นิลขาว

MR.ARNATTE    NILKHAO   
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ห้องพัก : ค.201    โทรศัพท์สายใน : 6086

 


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

 

 
 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า่คุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
โทรศัพท์ 02-3298000 ต่อ 3689, 3723    โทรสาร 02-3298435