เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
ส่วนบริหารงานทั่วไป
สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม
สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ระบบสารสนเทศ
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ระบบประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์
วารสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ข่าวเด่นประเด็นร้อน
ข่าวรับสมัครนักศึกษา
ข่าวคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ข่าวอบรม-สัมมนา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ภาพกิจกรรม
 
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา
ระหว่างวันจันทร์ที่ 15 ถึง ศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553
ลงชื่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มีนาคม 2553
ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 
 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า่คุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
โทรศัพท์ 02-3298000 ต่อ 3689, 3723    โทรสาร 02-3298435